นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์
ผบ.บน.๕๖

 นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล
รอง ผบ.บน.๕๖

นาวาอากาศเอก พงษ์ชาติ พันธุ์ศรี
รอง ผบ.บน.๕๖
นาวาอากาศเอก กานต์ มงคลบายศรี
เสธ.บน.๕๖