ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
 

เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ประจำปี 2560
   
 
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
เฝ้าระวังน้ำท่วม
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้
 
 
 
ศูนย์ภาษากองบิน 56
ภาษาจีน
ภาษามาลายู
ภาษาถิ่นกองทุนบำเน็จบำนาน
ขอรับ E-mail สลิปเงินเดือน
ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน ทอ.
รายงานเงินสวัสดิการบน.๕๖
ข่าวสารของอำเภอหาดใหญ่
 
 กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้พื้นฐาน
การปั่นจักรยานเบื้องต้น

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้าน
การรักษาความปลอดภัย

โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

โครงการทำสัญญาและสาบานตน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
มอบบ้านหลังใหม่ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย


ต้อนรับ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ