..... ..........นาวาอากาศเอก อรรถพล ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
.............เนื่องในงานทำบุญแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙