.............นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบให้ นาวาอากาศเอก ถาวร  พันธุ์เรือง ร่วมพิธี
....... ...งานฉลองรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ตำบลคอหงส์
.......... อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐