.......พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อม นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์  รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและคณะ เดินทางมากระทำพิธีอําลาเกษียณอายุราชการ โดยมี นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อม ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕๖ ให้การต้อนรับ และกระทำพิธี ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๕๖๑ กองบิน ๕๖ เมื่อ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑