.......กองบิน๕๖ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒