....... .. ......นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เมธา  สาระอาภรณ์
.... .. ผู้แทน ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
.... .. ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๖๑