.....นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเนื่องในเทศกาล
.... ปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นสิริมงคลกับข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ ตลอดจนครอบครัว กองบิน ๕๖ ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็น
.... เป็นสุข กองบิน ๕๖ เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๑