...นาวาอากาศเอก วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ และบริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน ออกเยี่ยมเยียน และมอบปัจจัย (อินทผาลัม น้ำตาลทราย น้ำดื่ม) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๑ และ ร่วมละศีลอด ณ มัสยิดควนลัง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑