...นาวาอากาศเอก อรรถพล  ปานมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย ผู้แทนท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัทหาดทิพย์ จำกัด มหาชน และธนาคารออมสิน สาขากองบิน ๕๖  ออกเยี่ยมเยียน และมอบปัจจัย (อินทผาลัม น้ำตาลทราย น้ำดื่ม) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเทศกาลถือศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมละศีลอด
ณ มัสยิดดีนุลอิสลาม หมู่ที่ ๖ บ้านนาแสน ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑