.................นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ พร้อมด้วย คุณนุชนาถ ไพจิตร์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕๖ รองผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กองบิน ๕๖ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วิหารหลวงพ่ออยู่เย็นเป็นสุข กองบิน ๕๖
เมื่อ ๒ มกราคม ๒๕๖๒